Spółdzielnie Mieszkaniowe

Użytkownicy PerseusWM » Spółdzielnie Mieszkaniowe


Spółdzielnie Mieszkaniowe wykorzystując długoletnie doświadczenie w zarządzaniu własnymi nieruchomościami, posiadane przez pracowników Spółdzielni licencje zarządców nieruchomości oferują swoje usługi Wspólnotom Mieszkaniowym. Korzystają z programu PerseusFK w zakresie obsługi księgowej, naliczania opłat i administracji budynków.