Wspólnoty Mieszkaniowe

Użytkownicy PerseusWM » Wspólnoty Mieszkaniowe

Zarząd wspólnoty ma obowiązek prowadzić księgowość stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegające na prowadzeniu ewidencji w ramach, której rejestruje się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. 

PerseusWM wypełnia potrzeby w zakresie naliczania opłat dla właścicieli Zależnie od potrzeb rejestracja kosztów może byc prowadzona na budynki, jak również na lokale. Rejestry liczników mediów zapewniaja prawidłowe rozliczanie dostaw z uwzględnieniem różnic między ilościami rejestrowanymi na licznikach głównych a licznikami indywidualnymi.