Administracja

Zarządzanie nieruchomościami » Administracja

 Moduł Administracyjny pozwala na:

 - prowadzenie i aktualizację ewidencji lokali, ich właścicieli i najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

- kontrolę nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,

- ewidencję wszelkiego rodzaju zgłoszeń usterek, problemów dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,

- ewidencje firm usługowych, które współpracują z Zarządcą i prowadzenei kalendarza planowanych przeglądów, napraw itp.