Group Office

Oferta » Group Office

 

Korzyści wynikające z wykorzystywania modułu integrującego.

 
Rozszerzenie funkcjonalności Group-Office dla potrzeb PerseusWM:

 

  1. Udostępnianie wybranych informacji z programu PerseusWM np.:

 

a/ zestawienie kosztów za okres,

 

b/ stan rozrachunków z właścicielem,

 

c/ naliczenia dla właściciela,

 

d/ rozliczenia mediów.


 2. Udostępnianie ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej np:

 

a/ uchwały zarządu,

 

b/ plan gospodarczy wspólnoty,

 

c/ sprawozdania z wykonanych pracy,

 

d/ ogłoszenia o zebraniach,

 

e/ inne zestawienia z działalności, dokumenty, formularze

 
3.  Odbieranie i przekazywanie przez zarządzającego nieruchomością różnego rodzaju informacji   właścicielom lokali. Taką funkcjonalność umożliwia moduł zgłoszeniowy czy też moduł pocztowy. Zarządca w ten sposób, w każdej chwili, może udzielić szybko odpowiedzi na otrzymane od lokatorów zapytania, jak również tą drogą przekazać właścicielowi różnego rodzaju dokumenty.

 4. Stworzenie kalendarza dotyczącego np. wykonywanych w budynkach prac remontowych, inwestycyjnych i udostępnienia go lokatorom.

 
 5. Stworzenie "tablicy ogłoszeń" umożliwiającej zamieszczanie ogólnych informacji potrzebnych lokatorom.

 
 Jak wynika z powyższego opisu, oprócz automatycznego przesyłania raportów (sprawozdań) lokatorom istnieje możliwość przesyłania własnych, opracowanych indywidualnie dokumentów, co jest bardzo ważne w ramach kontaktu zarządcy z właścicielami lokali.

 
 Wykorzystywanie przez zarządcę powyższych cech modułu zapewnia sprawne zarządzanie informacją oraz wpływa na skrócenie czasu reakcji administratora na zgłaszane usterki. Znacznie skraca się czas obsługi lokatora jak również zmniejsza się liczba telefonów oraz wizyt właścicieli lokali w siedzibie zarządcy, chcących przekazać czy też uzyskać potrzebne informacje.

 

Wymagania techniczne pracy grupowej i dostępu do Group-Office


Dla uruchomienia powyższego rozwiązania niezbędne jest posiadanie serwera internetowego.

 

Serwer taki można wydzierżawić podpisując umowę z firmą świadcząca usługi internetowe (Webhosting), lub skonfigurować usługę na własnym serwerze dostępnym z internetu.

 

Wymagania środowiska pracy systemu operacyjnego dostawcy usług Webhosting:

 

-) system operacyjny LINUX lub pochodne;

 

-) serwer www Apache z obsługą ssl (https) z wkompilowaną obsługą:

 

- język skryptowy PHP4

    baza danych MySQL

·       iconv i opcjonalnie imap

·       zapewnienie transmisji do przesyłania raportów SFTP, SCP