Komunalne Zakłady Budżetowe, Przedsiębiorsta Gospodarki Komunalnej

Użytkownicy PerseusWM » Komunalne Zakłady Budżetowe, Przedsiębiorsta Gospodarki Komunalnej

Program PerseusWM umożliwia rejestrację odczytów z liczników instalowanych w budynku i w każdym lokalu oraz zapewnia rozliczenia mediów.


Program Perseus:

 • spełnia przepisy Ustawy o Rachunkowości;
 • dostarcza pełną sprawozdawczość kontrolną i ewidencyjną dla księgowości wspólnot mieszkaniowych;
 • może być rozbudowywany o dodatkowe moduły stosownie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

      
            Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współczesnym firmom zarządzającym nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, jak również na życzenie lokatorów może zostać udostępniony system nowoczesnej informacji internetowej, umożliwiający podgląd kartotek rozrachunkowych właścicieli lokali. Każdy z właścicieli lokali, który korzysta z usług internetowych otrzyma od KZB login oraz hasło, które pozwolą sprawdzić aktualny stan własnego salda. Internetowa informacja księgowa może być aktualizowana np. raz w tygodniu na podstawie ostatniego wyciągu bankowego.

  

 

W ramach prowadzonej działalności KZB proponuje

 

 1. Stałą współpracę z Zarządem Wspólnoty,
 2. Realizację bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty,
 3. Organizowanie i przygotowywanie materiałów na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 4. Utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli,
 5. Realizację w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych i gabarytów,
 6. Dokonywanie okresowych przeglądów budynku i jego instalacji wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 7. Likwidacja skutków awarii urządzeń i instalacji wewnętrznych,
 8. Prowadzenie rachunku bankowego oraz ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, rachunkowości, VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 9. Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku,usług komunalnych oraz funduszu remontowego,
 10. Sporządzanie okresowych analiz przychodów i kosztów Wspólnoty,
 11. Prowadzenie windykacji należności wynikających z użytkowania lokali,
 12. Sporządzanie projektów rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości,
 13. Przygotowywanie i sporządzanie programów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zamierzeń remontowych,
 14. Ubezpieczenie budynku oraz terminowe opłacanie opłat publicznoprawnych,
 15. Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń właścicielom lokali.