Księgowość

Zarządzanie nieruchomościami » Księgowość

 

PerseusWM opiera się na wykorzystaniu szczególnego przekroju danych księgowych wybierającego informacje związane z naliczeniem opłat (naliczeniem sprzedaży) oraz dane dotyczące analizy kosztów w podziale na lokale. Dzięki temu w dowolnym momencie (przy płynnie wprowadzanych danych) możemy sprawdzić stan rozliczeń każdego lokalu. Jednocześnie w module związanym z windykacją możemy w dowolnym momencie sprawdzić stan rozrachunków - należności od współwłaścicieli lub zobowiązań wobec dostawców. Koszty możemy rozliczać na poszczególne lokale. Podczas wprowadzania danych możemy wykorzystać automaty księgowe, które ograniczą pracochłonne rozliczanie każdej faktury na lokal. W module przewidujemy rejestrację odczytów z liczników instalowanych w budynku i w każdym lokalu. Naliczenia obciążeń realizowane są za pomocą definiowalnych funkcji, dzięki którym użytkownik sam może wprowadzać zmiany sposobu rozliczeń.

 

Plan kont może być dowolnie definiowany przez użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość równoległego prowadzenia klasyfikacji pomocniczej zdarzeń gospodarczych. Rozwiązanie takie stwarza wygodne warunki do prowadzenia dokładnej analizy np. kosztów i sprzedaży w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rachunkowości zarządczej.

 

Program PerseusWM umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku, storno wskazanego dokumentu a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiając bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.).

Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy.

Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do buforu. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Istnieje możliwość zasymulowania sytuacji jaka nastąpi po jego zaksięgowaniu. Użytkownik może obejrzeć obroty na kontach wprowadzone tym dokumentem, obroty od początku roku zaksięgowane na tych kontach oraz obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu.