Podatki

Zarządzanie nieruchomościami » Podatki

Program jest wyposażony w zestaw sprawozdań standardowych: F01, F02, CIT, przepływy pieniężne.

Sprawozdania te mogą być dostosowywane do planu kont użytkownika, możliwe też jest wprowadzanie do nich pozycji nie wynikających bezpośrednio z ewidencji na kontach. Raz opracowane sprawozdania pozwalają na wykonywanie obliczeń w dowolnym okresie sprawozdawczym.