Rozliczanie mediów

Zarządzanie nieruchomościami » Rozliczanie mediów

Program PerseusWM wypełnia potrzeby w zakresie naliczania opłat dla właścicieli/spółdzielców. Rozbudowane funkcje tworzenia opłat zapewniają dostosowanie programu do różnych sposobów tworzenia opłat. Zależnie od potrzeb rejestracja kosztów może byc prowadzona na budynki jak również na lokale. REstry licznikówmediów zapewniaja prawidłowe rozliczanie dostaw z uwzględnianiem różnic między ilościami rejestowanymi na licznikach głownych a licznikami indywidualnymi.

Rozbudowany system narzędzi do definiowania opłat i sposobu rozliczania kosztów zapewnia uniwersalność programu przy prowadzeniu wielu wspólnot z różnymi zasadami rozliczeń.