Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Użytkownicy PerseusWM » Towarzystwa Budownictwa Społecznego


 
W ramach statutowej działalności TBS-y świadczą dodatkowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, które nie stanowią własności Spółki a znajdują się w zasięgu Gminy.