Usługi informatyczne

Oferta » Usługi informatyczne

Wdrożenie oprogramowania.

Konsultanci Perseus Sp. z o.o. służą pomocą nie tylko przy przekazywaniu wiedzy o programach. Starają się również wczuwać w problemy zmian organizacyjnych, jakie nieuchronnie niesie wdrożenie nowego programu.

Wdrożenie oprogramowanie to:

 

 

diagnozowanie potencjału organizacyjnego klienta;

ustalenienie celów strategicznych wdrożenia;

opracowanie optymalnego zakresu oprogramowania;

ustalenie harmonogramu wdrożenia;

opracowanie optymalnych zasad przepływu informacji między kierownikiem zespołu,

pracownikami i konsultantami Perseus Sp. z o.o.;

konsekwentne realizowanie przyjetych założeń i celów;

bieżące analizowanie nieprzewidzianych w pierwszym etapie problemów i ich rozwiązywanie;

zakończenie - bęące jednocześnie planem realizacji dalszych działań.

Najczęściej dopiero w trakcie procesu wdrożenioweg powstaja nowe koncepcje, zmiany, projekty będące uzupełnieneim potrzeb użytkownika, a jednocześnie rozwojem oprogramowania.

 

Oprócz prac wykonywanych bezpośrednio u klientów organizujemy szkolenia grupowe dla firm wielooddziałowych. Aby zapewnić dodatkowy kontakt z klientami oraz zetknąć klientów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie naszych rozwiązań, organizujemy seminaria, na których prezentujemy nowości w zakresie eksploatowanych programów, nowości ze świata szeroko pojętej informatyzacji. Również zapraszamy konsultantów spoza firmy w celu przekazania dodatkowych informacji na interesujące tematy. Dzięki stałym kontaktom z biegłymi rewidentami jesteśmy w stanie zapewnić właściwy poziom wiedzy naszych konsultantów oraz wspierać naszych klientów w rozwiązywaniu trudnych problemów.

 

Dla firm pragnących rozbudowywać oprogramowanie w sposób indywidualny tworzymy specjalne projekty: dodatkowe moduły, możliwość korzystania z zasobów innych programów funkcjonujących w obszarze zapytań SQL, udostępniamy dostęp do danych programów Perseus dla innych programów (np. stan rozrachunków dla programu sprzedaży). Tworzymy również indywidualne aplikacje.