Wczytywanie wyciągów bankowych

Zarządzanie nieruchomościami » Wczytywanie wyciągów bankowych

W systemie PersusFK istnieje możliwość wczytywania wyciągów bankowych generowanych z systemów bankowych. Pierwszym krokiem jest pobranie wyciągów z systemu bankowego. W przypadku posiadania kilku kont bankowych, można pobrać wszystkie wyciągi z danego dnia, jak również każdy osobno.

 

Po wygenerowaniu wyciągów i zapisaniu na odpowiedniej ścieżce, dokonujemy wczytanie wyciągów do Programu Perseus.