Zarządcy nieruchomości

Użytkownicy PerseusWM » Zarządcy nieruchomości

Program PerseusWM wykorzystywany jest przez Zarządcę Nieruchomości:

 

 • do prowadzenia ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
 • do wykonywania sprawozdań
 • do sporządzania bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
 • do przechowywania dokumentacji księgowej wspólnoty
 • do obsługi rachunku bankowego wspólnoty
 • do prowadzenia sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • do prowadzenia indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • do kontrolingu finansów wspólnot
 • do współpracy z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów
 • do windykacji należności
 • do sporządzania rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • do sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych