Zarządzanie nieruchomością za pomocą PerseusWM

Zarządzanie nieruchomościami » Zarządzanie nieruchomością za pomocą PerseusWM

Obsługa finansowa nieruchomości:

  • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości,

  • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości,

  • analiza płatności na rzecz nieruchomości,przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,

  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,

  • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich właścicielom nieruchomości,

  • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze.