Group Office - dostęp do informacji

  1. Udostępnianie wybranych informacji z programu PerseusWM np.:

a/ zestawienie kosztów za okres,

b/ stan rozrachunków z właścicielem,

c/ naliczenia dla właściciela,

d/ rozliczenia mediów.

 

  1. Udostępnianie ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej np:

a/ uchwały zarządu,

b/ plan gospodarczy wspólnoty,

c/ sprawozdania z wykonanych pracy,

d/ ogłoszenia o zebraniach,

e/ inne zestawienia z działalności, dokumenty, formularze

 

  1. Odbieranie i przekazywanie przez zarządzającego nieruchomością różnego rodzaju informacji właścicielom lokali. Taką funkcjonalność umożliwia moduł zgłoszeniowy czy też moduł pocztowy. Zarządca w ten sposób, w każdej chwili, może udzielić szybko odpowiedzi na otrzymane od lokatorów zapytania, jak również tą drogą przekazać właścicielowi różnego rodzaju dokumenty.

 

  1. Stworzenie kalendarza dotyczącego np. wykonywanych w budynkach prac remontowych, inwestycyjnych i udostępnienia go lokatorom.

 

  1. Stworzenie "tablicy ogłoszeń" umożliwiającej zamieszczanie ogólnych informacji potrzebnych lokatorom.