Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to działaność zawodowa prowadzona przez osobę posiadającą licencję zarządcy nieruchomości. Polega ona na prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości.

 • Księgowość

  Program PerseusWM dzięki budowie modułowej ma wyodrębnioną część funkcji, które są dedykowane księgowości. 

 • Podatki

  Program jest wyposażony w zestaw sprawozdań standardowych: F01, F02, CIT, przepływy pieniężne.

  Sprawozdania te mogą być dostosowywane do planu kont użytkownika, możliwe też jest wprowadzanie do nich pozycji nie wynikających bezpośrednio z ewidencji na kontach. Raz opracowane sprawozdania pozwalają na wykonywanie obliczeń w dowolnym okresie sprawozdawczym.

 • Rozliczanie mediów

  Usługi związane z rozliczaniem mediów dostarczanych do lokali mieszczą się w zakresie przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o VAT.

  Mowa jest w nim o czynnościach wykonywanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, za które pobierane sa opłaty.

 • Zarządzanie nieruchomością za pomocą PerseusWM

  Obsługa finansowa nieruchomości:

  • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości,

  • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości,

  • analiza płatności na rzecz nieruchomości,przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,

  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,

  • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich właścicielom nieruchomości,

  • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze.

 • Wczytywanie wyciągów bankowych

  W systemie PersusFK istnieje możliwość wczytywania wyciągów bankowych generowanych z systemów bankowych. Pierwszym krokiem jest pobranie wyciągów z systemu bankowego. W przypadku posiadania kilku kont bankowych, można pobrać wszystkie wyciągi z danego dnia, jak również każdy osobno.

   

  Po wygenerowaniu wyciągów i zapisaniu na odpowiedniej ścieżce, dokonujemy wczytanie wyciągów do Programu Perseus.

   

 • Administracja

  Program PerseusWM w ofercie posiada nowy moduł, który służy do administrowania wspólnot mieszkaniowych. Jest to rozwiązanie przeglądarkowe(mobilne), które można używać wszędzie tam gdzie jest Internet, korzystając z komputera, tabletu, PDA  czy telefonu komórkowego. Za pomocą modułu "Administrator" można wprowadzać zgłoszenia, dołączać do nich pliki, zapisywać urządzenia, wymagane przeglądy i raporty, przeglądać lokale, budynki, wykonawców i dopisywać do nich danych i wiele innych.

   

 • udostępnianie lokatorom informacji dot. rozliczeń, zawiadomienie o zebraniach itp.

  Przesyłanie raportów i informacji od zarządców budynku w miejsce dostępne dla lokatora do przeglądania w Internecie.

   

   Słuzy do tego Moduł integrujacy program PerseusWM z internetową aplikacją pracy grupowej.

   

  Moduł ten zawiera:

   

   Standardowe raporty w programie PerseusWM przystosowane do Group-Office, wchodzące w zestaw danych przekazywanych właścicielom lokali:

   

  1) rozliczenie mediów,

   

  2) informacje o nadpłacie,

   

  3) informacje o naliczeniu opłat, potwierdzenie sald.