Oferta


Opis programu. Polityka cenowa

 

 • Program PerseusWM

  Program komputerowy do wspomagania bieżącej [pracy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, TBS-ów.

  PerseusWM wypełnia potrzeby w zakresie naliczania opłat dla właścicieli/spółdzielców. Rozbudowane funkcje tworzenia opłat zapewniają dostosowanie programu do różnych sposobów tworzenia opłat

  Program podzielony jest na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części rozwiązań koniecznych dla danej firmy i z czasem rozbudowania o kolejne moduły, zwiększając również ilość stanowisk pracy. Program posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych.

  Cena programu nie jest uzalezniona od ilości obsługiwanych budynków, lokali, nieruchomości.

 • Usługi informatyczne

  Wdrożenie oprogramowania.

  Konsultanci Perseus Sp. z o.o. służą pomocą nie tylko przy przekazywaniu wiedzy o programach. Starają się również wczuwać w problemy zmian organizacyjnych, jakie nieuchronnie niesie wdrożenie nowego programu.

  Wdrożenie oprogramowanie to:

   

   

  diagnozowanie potencjału organizacyjnego klienta;

  ustalenienie celów strategicznych wdrożenia;

  opracowanie optymalnego zakresu oprogramowania;

  ustalenie harmonogramu wdrożenia;

  opracowanie optymalnych zasad przepływu informacji między kierownikiem zespołu,

  pracownikami i konsultantami Perseus Sp. z o.o.;

  konsekwentne realizowanie przyjetych założeń i celów;

  bieżące analizowanie nieprzewidzianych w pierwszym etapie problemów i ich rozwiązywanie;

  zakończenie - bęące jednocześnie planem realizacji dalszych działań.

  Najczęściej dopiero w trakcie procesu wdrożenioweg powstaja nowe koncepcje, zmiany, projekty będące uzupełnieneim potrzeb użytkownika, a jednocześnie rozwojem oprogramowania.

   

  Oprócz prac wykonywanych bezpośrednio u klientów organizujemy szkolenia grupowe dla firm wielooddziałowych. Aby zapewnić dodatkowy kontakt z klientami oraz zetknąć klientów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie naszych rozwiązań, organizujemy seminaria, na których prezentujemy nowości w zakresie eksploatowanych programów, nowości ze świata szeroko pojętej informatyzacji. Również zapraszamy konsultantów spoza firmy w celu przekazania dodatkowych informacji na interesujące tematy. Dzięki stałym kontaktom z biegłymi rewidentami jesteśmy w stanie zapewnić właściwy poziom wiedzy naszych konsultantów oraz wspierać naszych klientów w rozwiązywaniu trudnych problemów.

   

  Dla firm pragnących rozbudowywać oprogramowanie w sposób indywidualny tworzymy specjalne projekty: dodatkowe moduły, możliwość korzystania z zasobów innych programów funkcjonujących w obszarze zapytań SQL, udostępniamy dostęp do danych programów Perseus dla innych programów (np. stan rozrachunków dla programu sprzedaży). Tworzymy również indywidualne aplikacje.

   

 • Group Office

  Moduł integrujacy program PerseusWM z internetową aplikacją pracy grupowej. Moduł zawiera:


  Standardowe raporty w programie PerseusWM przystosowane do Group-Office, wchodzące w zestaw danych przekazywanych właścicielom lokali:

   

  1) rozliczenie mediów,

   

  2) informacje o nadpłacie,

   

  3) informacje o naliczeniu opłat, potwierdzenie sald.

   

   

   

   

   

   

 • Dzierżawa serwera

  Realizujemy usługę udostępniania serwera (Hosting) zapewniającego utrzymywanie danych na stronie www generowanych przez program PerseusWM.