Program PerseusWM

  • Etiam quis velit
    Etiam quis velit

Program PerseusWM jest systemem informatycznym przystosowanym do wspomagania bieżącej pracy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i TBS-ów, zarządców nieruchomości.

 

Opracowane przez nas narzędzie do ewidencji wspólnot mieszkaniowych powstało na bazie wieloletnich doświadczeń księgowości, szczególnie księgowości w spółdzielniach mieszkaniowych co w pełni zaspakaja potrzeby wspólnot mieszkaniowych.

 

PerseusWM opiera się na wykorzystaniu szczególnego przekroju danych księgowych wybierającego informacje związane z naliczeniem opłat (naliczeniem sprzedaży) oraz dane dotyczące analizy kosztów w podziale na lokale. Dzięki temu w dowolnym momencie (przy płynnie wprowadzanych danych) możemy sprawdzić stan rozliczeń każdego lokalu. Jednocześnie w module związanym z windykacją możemy w dowolnym momencie sprawdzić stan rozrachunków - należności od współwłaścicieli lub zobowiązań wobec dostawców. Koszty możemy rozliczać na poszczególne lokale. Podczas wprowadzania danych możemy wykorzystać automaty księgowe, które ograniczą pracochłonne rozliczanie każdej faktury na lokal. W module przewidujemy rejestrację odczytów z liczników instalowanych w budynku i w każdym lokalu. Naliczenia obciążeń realizowane są za pomocą definiowalnych funkcji, dzięki którym użytkownik sam może wprowadzać zmiany sposobu rozliczeń.

 

 

 

Funkcjonalność programu

 

 

 

Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części rozwiązań koniecznych dla danej firmy i z czasem rozbudowywania o kolejne moduły zwiększając ilość stanowisk pracy. Możliwa jest również zmiana platformy systemowej. Rozbudowa programu nie ma wpływu na już wprowadzone dane, a zmiana platformy nie powoduje zmiany interfejsu z użytkownikiem.

 

Program posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych. Oprogramowanie nasze jest stale rozwijane zarówno pod względem technologicznym jak i merytorycznym. Jest dostosowywane do zmieniających się przepisów jak i do potrzeb użytkowników. Rejestry VAT-u należnego i naliczonego ewidencjonują faktury w rozbiciu na wszystkie składniki konieczne do sporządzenia deklaracji VAT dla  sprawozdawczości skarbowej i GUS.

 

Plan kont może być dowolnie definiowany przez użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość  równoległego prowadzenia klasyfikacji pomocniczej zdarzeń gospodarczych. Rozwiązanie takie stwarza wygodne warunki do prowadzenia dokładnej analizy np. kosztów i sprzedaży w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rachunkowości zarządczej.

 

Program jest wyposażony w zestaw sprawozdań standardowych: F01, F02, CIT, przepływy pieniężne.