Usługi informatyczne

Oprócz prac wykonywanych bezpośrednio u klientów organizujemy szkolenia grupowe dla firm wielooddziałowych. Aby zapewnić dodatkowy kontakt z klientami oraz zetknąć klientów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie naszych rozwiązań, organizujemy seminaria, na których prezentujemy nowości w zakresie eksploatowanych programów, nowości ze świata szeroko pojętej informatyzacji. Również zapraszamy konsultantów spoza firmy w celu przekazania dodatkowych informacji na interesujące tematy. Dzięki stałym kontaktom z biegłymi rewidentami jesteśmy w stanie zapewnić właściwy poziom wiedzy naszych konsultantów oraz wspierać naszych klientów w rozwiązywaniu trudnych problemów.

Dla firm pragnących rozbudowywać oprogramowanie w sposób indywidualny tworzymy specjalne projekty: dodatkowe moduły, możliwość korzystania z zasobów innych programów funkcjonujących w obszarze zapytań SQL, udostępniamy dostęp do danych programów Perseus dla innych programów (np. stan rozrachunków dla programu sprzedaży). Tworzymy również indywidualne aplikacje.