Użytkownicy PerseusWM

 • Zarządcy nieruchomości

  Program PerseusWM wykorzystywany jest przez Zarządcę Nieruchomości:

   

  • do prowadzenia ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
  • do wykonywania sprawozdań
  • do sporządzania bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
  • do przechowywania dokumentacji księgowej wspólnoty
  • do obsługi rachunku bankowego wspólnoty
  • do prowadzenia sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • do prowadzenia indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
  • do kontrolingu finansów wspólnot
  • do współpracy z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów
  • do windykacji należności
  • do sporządzania rocznych planów gospodarczych i finansowych
  • do sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych
 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  Zarząd wspólnoty ma obowiązek prowadzić księgowość stosując uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegające na prowadzeniu ewidencji w ramach, której rejestruje się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. 

  PerseusWM wypełnia potrzeby w zakresie naliczania opłat dla właścicieli Zależnie od potrzeb rejestracja kosztów może byc prowadzona na budynki, jak również na lokale. Rejestry liczników mediów zapewniaja prawidłowe rozliczanie dostaw z uwzględnieniem różnic między ilościami rejestrowanymi na licznikach głównych a licznikami indywidualnymi.

   

   

   

 • Komunalne Zakłady Budżetowe, Przedsiębiorsta Gospodarki Komunalnej

  Działy Administrowania Zasobami Mieszkaniowymi Komunalnych Zakładów Budżetowych obsługują Wspólnoty Mieszkaniowe w oparciu o program PerseusWM.

  W wielu wdrożony jest moduł udostępniający dostęp właścicieli lokali do inforamcji typu zestawienie kosztów, uchwały zarządu, ogłoszenia.

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe


  Spółdzielnie Mieszkaniowe wykorzystując długoletnie doświadczenie w zarządzaniu własnymi nieruchomościami, posiadane przez pracowników Spółdzielni licencje zarządców nieruchomości oferują swoje usługi Wspólnotom Mieszkaniowym. Korzystają z programu PerseusFK w zakresie obsługi księgowej, naliczania opłat i administracji budynków.

 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego


   
  W ramach statutowej działalności TBS-y świadczą dodatkowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, które nie stanowią własności Spółki a znajdują się w zasięgu Gminy.